skip to Main Content
0546 454 749 info@hemmeroptiek.nl

Vlekjes:
Vlekjes die u ziet in uw oog zijn vertroebelingen in het glasvocht. Het lijkt alsof er een vliegje voor uw oog zweeft. Deze vlekken zijn vervelend maar onschuldig. Ze worden Mouches Volantes genoemd. Vaak verdwijnen ze vanzelf weer.

Flitsen:
Het zien van lichtflitsen duidt op een prikkeling van het netvlies. De prikkeling wordt veroorzaakt doordat het glasvocht aan het netvlies trekt. Als de lichtflitsen aanhouden is het verstandig om het oog te laten onderzoeken, om zeker te weten dat er geen schade aan het netvlies is ontstaan.

De optometrist van Hemmer Optiek kan vlekjes en flitsen beoordelen. Zo nodig verwijst hij u door naar een oogarts.

Back To Top