skip to Main Content
0546 454 749 info@hemmeroptiek.nl

Een regelmatige controle van uw ogen is heel gewoon. U wilt immers weten of u nog optimaal scherp ziet.

Hemmer Optiek voert een oogmeting heel precies uit. Het gaat er namelijk om dat de meetresultaten juist worden geïnterpreteerd en dat de juiste conclusie wordt getrokken.

Voordat we met de handmatige meting beginnen wordt de bestaande bril elektronisch doorgemeten. Daarna voeren we een objectieve, automatische meting uit. Hiermee wordt enkel een indicatie gegeven van de oogsterkte, de centrale oogbolling gemeten, de oogdruk gemeten en de helderheid van het oog bekeken. Daarna neemt u plaats in de oogmeetruimte waar de opticien/optometrist uw klachten en wensen inventariseert. Hierna vindt de werkelijke brilsterkte bepaling plaats. Uw ogen worden nauwkeurig gemeten! Als aanvullende metingen nodig zijn wordt dat eerst met u besproken.

Alleen op deze manier kunnen wij de juiste glazen aan u adviseren, voor het beste zicht!
Voor advies en een oogmeting maakt u een afspraak met de opticien/optometrist van Hemmer Optiek (telefoonnummer: 0546-454749).

Back To Top